Publieksparticipatie
'Zou u dat kunnen dansen?'


 Achter vlnr Harimada Kusuma (piano), Lisa Dunker (euritmie), Florian Oele (belichting), Gia van den Akker (euritmie), Ephraim van IJzerlooij (cello), Marianne van Asperen (toneel en spraak), Elisabeth Appenrodt (euritmie) en Emilie van der Held (euritmie). Voor vlnr Imke Jelle van Dam (organisatie en publiciteit) en Manjo Joosten (toneel en spraak). (foto: Dees Gerrits)

 

Bij het het historisch programma 'Zou u dat kunnen dansen?' op 24, 25 en 26 oktober 2014 werd gehoopt op drie volle zalen in Zaandam, Den Haag en Utrecht: in totaal 550 bezoekers; het werden 300. Omdat er er minder subsidie binnen is gekomen dan benodigd en er minder inkomsten waren uit de recettes was er een tekort. Voor een deel konden de regionale garantiefondsen bijspringen.

Via deze website is gevraagd door middel van vrije schenkingen het tekort weg te werken. Op 8 december 2014 was in totaal € 3.421 geschonken! Ook op deze plaats wil ik alle 39 schenkers van harte bedanken!

Imke Jelle van Dam

 

Stand inkomsten op 8 december 2014 (totaal benodigd: € 15.000)

 

Overzicht van de subsidies

 1. € 500 / K.F.Hein Fonds

 2. € 500 / Carel Nengerman Fonds

 3. € 2.000 / Iona Stichting

 4. € 500 / Stichting Podium Euritmie

 

Overzicht van de particuliere schenkingen

 1. € 300

 2. € 25

 3. € 500

 4. € 25

 5. € 25

 6. € 50

 7. € 50

 8. € 100

 9. € 200

 10. € 100

 11. € 100

 12. € 20

 13. € 10

 14. € 250

 15. € 30

 16. € 50

 17. € 100

 18. € 55

 19. € 40

 20. € 100

 21. € 500

 22. € 50

 23. € 25

 24. € 25

 25. € 200

 26. € 10

 27. € 50

 28. € 20

 29. € 50

 30. € 25

 31. € 10

 32. € 40

 33. € 11

 34. € 10

 35. € 20

 36. € 150

 37. € 50

 38. € 20

 39. € 25