CATERING

Participants, assistants and performing artists can eat together in the theatre to encourage a intensive festival climate.

< more about the meals >   

CATERING

In het theater kunnen deelnemers, medewerkers en uitvoerende kunstenaars gezamenlijk eten, ter bevordering van een intensief festivalklimaat

< meer over de maaltijden >   

CATERING

Ins Theater können Beteiligten, Mitarbeiter und ausführende Künstler mit einander essen, zur Ermutigung von eine intensive Festivalstimmung.

< mehr über die Mahlzeiten >   

ACCOMMODATION

If you have the opportunity to organize your own accomodation, for example, with relatives, or in a hotel, or on camping site, the festival organisation will be very appreciative.

Hotels
The prices of hotels in Den Haag vary from € 60 to € 150 per night in a single room and € 80 to € 180 for a double room (€ 40 to € 90 per person). You can book a hotel over the internet. Some suggestions:

Camping/summer houses
Around Den Haag there are a variety of possibilities for camping and summer house rental. Some suggestions:

Agency by festival organisation
The festival agency is -on request- willing to arrange the accommodations. They have to accommodate about 100 to 120 assistants + participants. The number of host families is limited. This means that most of the participants must be accommodated somewhere else: in tents on a camping site, in summer houses and cheap hotels (group accommodation).

In case you absolutely don't want a (cheap) group accomodation, but just only a single room or double room, you have to choose the maximum spending amount not too low. The festival agency try to find the most cheap available accommodations.

For passe-partout A it will be 3 nights and for passe-partout B it will be 2 nights. Do you want to stay longer in The Hague, you have to arrange the overnight stays by yourself.

The festival agency will make allowance for the age of the participants and consider as far as possible with special wishes.

In case of group accommodation men and women will be accomodated in separated rooms.

In case of accommodation in a army tent for 40 people (on a campingsite) (the  cheapest solution!) you have to bring along your own sleeping bag + camping mattress.

OVERNACHTINGEN

Indien u in de gelegenheid bent zelf uw overnachtingen te regelen, hetzij bij particulieren, in een hotel of op een camping, wordt dat door de festivalorganisatie zeer op prijsgesteld.

Hotels
De prijzen van hotel overnachtingen in Den Haag variëren van € 60 tot € 150 per nacht voor een éénpersoonskamer en € 80 tot € 180 voor een tweepersoonskamer (€ 40 tot € 90 per persoon). Via internet kan men desgewenst een hotel boeken. Enkele suggesties:

Camping/zomerhuisjes
Rond Den Haag zijn enkele campings (tent, camper of caravan) en vakantiehuisparken waar men terecht kan. Enkele suggesties:

Bemiddeling door festivalorganisatie
De festivalorganisatie is -op aanvraag- bereid te bemiddelen bij het organiseren van overnachtingen. Er moet voor zo'n 100 à 120 medewerkers + deelnemers onderdak worden gezocht. Het aantal gastgezinnen is echter zeer beperkt. Dit betekent dat de meeste deelnemers elders ondergebracht moeten worden: in slaaptenten op een camping, in zomerhuisjes en goedkope hotels in meerpersoonskamers.

Indien u beslist geen groepsaccommodatie wil, maar een eenpersoonskamer of tweepersoonskamer dient u het maximaal besteedbare bedrag niet te laag te kiezen. De festivalorganisatie kiest zo mogelijk voor de goedkoopste beschikbare mogelijkheden.

Voor Passe-partout A betreft het 3 nachten en voor Passe-partout B betreft het 2 nachten. Wilt u langer in Den Haag verblijven, dient u zelf uw overnachtingen te regelen.

De festivalorganisatie zal bij de toekenning van de accommodatie rekening houden met de leeftijd van de deelnemer en -voor zover mogelijk- met speciale wensen.

Bij groepsaccommodaties worden mannen en vrouwen in gescheiden ruimten ondergebracht.

Bij overnachting in een legertent voor 40 personen (goedkoper kan niet!) op een camping dient men zelf een slaapzak + campingmatrasje mee te nemen.

UNTERKÜNFTE

Wenn Sie die Möglichtkeit haben selber Ihre Unterkünfte zu organisieren, sei es bei familie u.s.w., in ein Hotel oder auf einen Campingplatz, wird das von der Festivalorganisation sehr anerkennt.

Hotels
Die Preise von Hotelübernachtungen in Den Haag variieren von € 60 bis € 150 pro Nacht für ein Einzelzimmer und € 80 bis € 180 für ein Doppelzimmer (€ 40 bis € 90 per Person). Via Internet kann man ein Hotel buchen. Einige Vorschläge:

Campingplatz/Ferienhäuser
Um Den Haag herum gibt es einige Campingplätze (Zelt, Wohnmobil oder Caravan) und Ferienhausparken wo man verbleiben kann. Einige Vorschläge:

Vermittlung von der Festivalorganisation
Die Festivalorganisation kann auf Wunsch Unterkunft vermitteln. Für etwa 100 bis 120 Mitarbeiter + Teilnehmer wird sie Unterkünfte suchen. Die Anzahl Gastgeber ist sehr beschränkt. Deshalb müssen auch Teilnehmer untergebracht werden in eine grosse Zelt auf ein Kamingplatz, in Ferienhäuser und billige Hotels in Zimmer für 2 bis 6 Personen.

Wenn Sie unbedingt keine Gruppenunterbringung wollen, sondern nur Einzelzimmer oder Doppelzimmer, brauchen Sie die Höchstsumme nicht zu klein zu wählen. Die Festivalorganisation wird immer die billigste verfügbare Unterkünfte suchen.

Für Passepartout A handelt es sich um 3 Nächte und für Passepartout B um 2 Nächte. Wenn Sie längere Zeit in Den Haag verbleiben wollen, brauchen Sie Ihre Unterkünfte selber zu organisieren.

Die Festivalorganisation wird bei Zuweisung von der Unterkunft Rechnung halten mit den Alter der Teilnehmer und -womöglich- mit spezielle Wünsche.

Bei Gruppenunterbringung werden Männer und Frauen in getrennte Räume untergebracht.

Bei Übernachtungen in einem Armeezelt für 40 Personen (billiger ist nicht möglicht!) auf einem Campungplatz braucht man selber einen Schlafsack + Kampungmatratze mit zu bringen.