FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 VEEL GESTELDE VRAGEN

 FRAGEN UND ANTWORTEN

1. Is the actual Eurythmy Festival the same as the previous Eurythmy Summer Week?
The Eurythmy Festival is a new and more spacious builded initiative, in what the traditional Summer Week from the Eurythmy Academy form part of in a slimmed way. The festival is moved from July to September (the beginning of the theatre season) to give more people the opportunity to visit the performances. Also the familiar Baker & Cook, which took care of the catering for years during the Summer Weeks, will be in this festival.

2. Who can participate in the festival?
Everybody who is interested in Eurythmy can participate in the festival: eurythmists, students, but also people who have no (or little) experience with eurythmy. It is possible for all of them to be activ in all parts of the festival or in the opposite way to be a watcher.

3. Is it possible instead of joining the whole festival visit parts of it?
There are two possibilities: 1. the whole festival with warming-ups, workshops, plenary talks and performances. 2. Only the performances.

4. What is the difference between Passe-partout A and Passe-partout B?
Passe-partout A is valid from thursday afternoon to zondagmiddag.
Passe-partout B is valid from friday evening to zondagmiddag.

1. Is het huidige Euritmie Festival wat vroeger de Zomerweek was?
Het Euritmie Festival is een nieuw en ruimer opgezet initiatief, waarin de traditionele Zomerweek van de Euritmie Academie in een afgeslankte vorm is opgenomen. Om meer mensen de gelegenheid te geven de voorstellingen te kunnen bezoeken is het festival verschoven van juli naar september, als het theaterseizoen weer is begonnen. Ook de vertrouwde Baker & Cook, die jarenlang de catering van de Zomerweken verzorgde, is weer van de partij.

2. Wie kan aan het festival deelnemen?
Iedereen die in euritmie is geïnteresseerd kan aan het festival deelnemen. Dus niet alleen euritmisten en euritmiestudenten, maar bijvoorbeeld ook wie nog geen enkele ervaring met euritmie heeft en die graag een kijkje achter de schermen wil nemen. Men kan -zowel euritmist als leek- actief aan alles deelnemen of desgewenst gewoon kijken.

3. Moet men zich voor het gehele festival opgeven of kan men ook delen van het programma bijwonen?
Er zijn twee mogelijkheden: 1. festival met alles erop en eraan of 2. alleen de voorstellingen. Met andere woorden: de warming-ups, de workshops en de plenaire gesprekken zijn uitsluitend te bezoeken door deelnemers die een passe-partout voor het festival hebben gekocht. Voor de voorstellingen zijn ook losse entreekaarten verkrijgbaar.

4. Wat is het verschil tussen passe-partout A en passe-partout B?
Passe-partout A is geldig van donderdagmiddag t/m zondagmiddag.
Passe-partout B is geldig van vrijdagavond t/m zondagmiddag.

5. Voor welke workshop kan ik me aanmelden?
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen euritmisten, euritmiestudenten en euritmie-geïnteresseerden. Iedereen kan dus aan ieder gewenste workshop deelnemen. Men kan daarbij kiezen of men actief deelneemt of als toeschouwer. In de Grote Zaal kunnen maximaal 60 mensen deelnemen, in de Kleine Zaal maximaal 40 en in het Ketelhuis 20 personen. Op de eerste dag van het festival wordt -zo veel mogelijk rekeninghoudend met de voorkeur van de deelnemers- een definitieve verdeling gemaakt.

6. Hoe en wanneer kan ik mij aanmelden voor het Euritmie Festival?
Aanmelding voor het festival kan m.i.v. 1 juli a.s. Het meest eenvoudig is elektronische aanmelding via het invulformulier op deze website. Ook is het mogelijk zich aan te melden middels het formulier dat kan worden gedownload op deze website. Dit formulier dient na invulling per post of per fax worden verzonden naar Theater Zwembad de Regentes. In beide gevallen is uw aanmelding pas definitief nadat het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op het rekeningnummer van het theater. Na ontvangst van uw betaling krijgt u een bevestiging + routebeschrijving toegezonden.
N.B. Inlichtingen over het festival en losse kaartverkoop via het theater m.i.v. 1 augustus, tel. 070 - 36 37 798

7. Kan publiek dat een los kaartje koopt voor de avondvoorstelling ook gebruik maken van de catering?
Jazeker, dat kan! Dit geldt alleen voor het avondeten. Het betreft een lopend buffet van biologisch of biologisch-dynamische kwaliteit: soep, brood + beleg en iets hartigs. Men schaart zich daarbij tussen het festivalpubliek.

8. Wat zijn de vervoersmogelijkheden in Den Haag?
Auto:
Bijna overal rond het theater (behalve doordeweeks in de Weimarstraat) kan men de auto vrij parkeren.
Trein/Tram:
Zowel vanaf Den Haag Centraal Station als Den Haag Holland Spoor zijn er tram- en buslijnen naar haltes op loopafstand van het theater. Zie verder: < www.deregentes.nl >
Fiets:
Bij het NS station en op camping Duinhorst (voor de gasten aldaar) kan men voordelig een fiets huren.

1. Ist das heutige Eurythmie Festival entsprechend mit der ehemalige Sommerwoche?
Das Eurythmie Festival ist eine neue und großer gegründete Initiative, woin die traditionelle Sommerwoche der Eurythmie Akademie in abgespeckte Form ist aufgenommen. Das Festival ist verschoben von Juli bis September (der Anfang von der Theatersaison) um mehr Menschen die Möglichkeit zu geben die Vorstellungen besuchen zu können. Auch die vertaute Baker & Cook, die seit Jahren das Verproviantieren hat getan, ist wieder da.

2. Wer kan an das Festival teilnehmen?
Jederman die interessiert ist in Eurythmie: Eurythmisten (innen) und Studenten bis menschen die keine Erfahrung haben. Es ist möglich aktiv zu sein aber mann kann auch wählen hier und da zu zu schauen.

3. Muss man sich für das ganze Festival anmelden oder kan mann auch Teile mitmachen?
Es gibt 2 Möglichkeiten: 1. Das ganze Festival mit Warming-ups, Workshops, Plenumgespräche und Vorstellungen oder 2. nur die Vorstellungen.