Privacyverklaring

QuoVadis Euritmie Impresariaat, gevestigd aan Riouwstraat 1 2585 GP, Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
QuoVadis Euritmie Impresariaat
https://www.euritmie.nl
Riouwstraat 1
2585 GP, Den Haag
+31 70 221 21 59
contact@euritmie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

QuoVadis Euritmie Impresariaat verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@euritmie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken QuoVadis Euritmie Impresariaat verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

QuoVadis Euritmie Impresariaat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

QuoVadis Euritmie Impresariaat verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

QuoVadis Euritmie Impresariaat gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. QuoVadis Euritmie Impresariaat gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door QuoVadis Euritmie Impresariaat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@euritmie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. QuoVadis Euritmie Impresariaat wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

QuoVadis Euritmie Impresariaat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@euritmie.nl

Op deze website gebruikte plugins & services

YouTube

Onze website maakt gebruik van plug-ins van de door Google aangedreven YouTube-pagina. Site-exploitant is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u een van onze sites met YouTube-plug-ins bezoekt, wordt u verbonden met de servers van YouTube. Het vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Bovendien kan YouTube verschillende cookies op uw apparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van onze website. Deze informatie zal u. a. gebruikt om videostatistieken vast te leggen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, kunt u met YouTube uw surfgedrag rechtstreeks koppelen aan uw persoonlijke profiel. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account. Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO. Lees het YouTube-privacybeleid op https://policies.google.com/privacy?hl=nl voor meer informatie over het omgaan met gebruikersinformatie.

Vimeo

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het videoportaal Vimeo. Provider is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, NY, New York 10011, VS. Als u een van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een Vimeo-plug-in, wordt u verbonden met de servers van Vimeo. Het vertelt de Vimeo-server welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Bovendien verkrijgt Vimeo uw IP-adres. Dit is ook van toepassing als u niet bent aangemeld bij Vimeo of geen account bij Vimeo hebt. De informatie verzameld door Vimeo wordt verzonden naar de Vimeo-server in de Verenigde Staten. Als u bent aangemeld bij uw Vimeo-account, staat u Vimeo toe uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijk profiel te koppelen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo-account. Zie het Vimeo-privacybeleid op https://vimeo.com/privacy voor meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om het website-gebruik te analyseren. De resulterende gegevens worden gebruikt om onze website en ons aanbod te optimaliseren. Google Analytics is een webanalysedienst die wordt beheerd en aangeboden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten). Google verwerkt de gebruiksgegevens van de website namens ons en is contractueel verplicht om stappen te ondernemen om de vertrouwelijkheid van de verwerkte gegevens te waarborgen. Tijdens uw bezoek aan de website, o.a. heeft de volgende gegevens vastgelegd:

Genoemde pagina’s
Uw gedrag op de pagina’s (bijvoorbeeld klikken, schuifgedrag en verblijfsduur)
Uw geschatte locatie (land en stad)
Uw IP-adres (in verkorte vorm, zodat geen unieke toewijzing mogelijk is)
Technische informatie zoals browser, internetprovider, terminal en schermresolutie
Bron van herkomst van uw bezoek (dwz via welke website of via welk advertentiemateriaal u naar ons bent gekomen)

Deze gegevens worden verzonden naar een Google-server in de VS. Google voldoet aan de gegevensbeschermingsbepalingen van de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst.Google Analytics bewaart cookies in uw webbrowser gedurende een periode van twee jaar sinds uw laatste bezoek. Deze cookies bevatten een willekeurig gegenereerde gebruikers-ID waarmee u bij toekomstige websitebezoeken wordt herkend. De opgenomen gegevens worden opgeslagen samen met de willekeurig gegenereerde gebruikers-ID, waarmee pseudonieme gebruikersprofielen kunnen worden geëvalueerd. Deze gebruikersgerelateerde gegevens worden na 14 maanden automatisch verwijderd. Andere gegevens blijven voor onbepaalde tijd in geaggregeerde vorm bewaard. Als u het niet eens bent met de verzameling, kunt u ze voorkomen met de eenmalige installatie van de browser-add-on voor het uitschakelen van Google Analytics. Bovendien kunt u uw beslissing om cookies te gebruiken in het gedeelte Cookies van dit privacybeleid terughalen.